Informații generale

Societatea Uzina Termoelectrică Production Giurgiu S.A. a fost înființată prin HCL Giurgiu nr. 96/28.03.2019;

Societatea Uzina Termoelectrică Production Giurgiu S.A. este, începând cu data de 06.08.2019, operatorul local al serviciului public de alimentare cu energie termică în aria administrativ-teritorială a municipiului Giurgiu.

ACȚIONARIAT:

Capitalul social al Societatii este de 797.770 lei, impartit in 79.777 actiuni nominative, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, detinute de actionari dupa cum urmeaza:

  • Municipiul Giurgiu, in calitate de actionar majoritar, detine un numar de 79.768 actiuni nominative, ceea ce reprezinta o cota de 99,9887% din capitalul social total al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA.
  • S.C. TRACUM S.A. Giurgiu detine un numar de 9 actiuni nominative, ceea ce reprezinta o cota de 0,0113% din capitalul social total al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Adunarea Generală a Acționarilor este formată din următorii membri:

  1. Gâdea Gheorghe, reprezentant al Municipiului Giurgiu conform, HCL Giurgiu nr. 412 / 09.12.2020;
  2. Sãndulescu Petronela-Marinela, reprezentant al Municipiului Giurgiu, conform HCL Giurgiu nr. 412 / 09.12.2020;
  3. Mușat Theodor Valentin, reprezentant al Tracum S.A., conform. Hotararii AGA nr.1/2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Consiliul de administrație are următoarea componență:

– d-nul IONESCU DRAGOȘ-MARIAN, în calitate de Președinte;

– d-nul CEPRAGA CORNEL-SORIN, în calitate de Membru;

– d-na STÃNIŞTEANU ANCA-IOANA, în calitate de Membru;

– d-na PAVEL ADELINA, în calitate de Membru;

DIRECTORI:

-Cepraga Cornel-Sorin – Director general

– Stoian Costel – Director tehnic

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Activitatea principala consta in :

Productia de energie electrica: 3511 cod CAEN;

În secundar, Societatea va desfășura urmatoarele activități:

Transportul energiei electrice – 3512 cod CAEN;

Distribuția energiei electrice – 3513 cod CAEN;

Comercializarea energiei electrice – 3514 cod CAEN;

Furnizarea de abur și aer conditionat – 3530 cod CAEN;

Demontarea (dezambalarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor – 3831 cod CAEN

Fabricarea produselor din beton pentru construcții – 2361 cod CAEN;

Producția de radiatoare și cazane pentru încălzirea centrală – 2521 cod CAEN;

Repararea articolelor fabricate din metal – 3311 cod CAEN ;

Repararea mașinilor – 3312 cod CAEN;

Repararea echipamentelor electronice și optice – 3313 cod CAEN;

Repararea echipamentelor electrice – 3314 cod CAEN;

Instalarea mașinilor si echipamentelor industriale – 3320 cod CAEN;

Energie din surse regenerabile -3821 cod CAEN;

Recuperarea materialelor reciclabile sortate – 3832 cod CAEN;

Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru fluide – 4221 cod CAEN;

Lucrari de instalatii electrice – 4321 cod CAEN;

Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat – 4322 cod CAEN;

Alte lucrări de instalații pentru construcții – 4329 cod CAEN;

Intreținerea și repararea autovehiculelor – 4520 cod CAEN;

Transporturi rutiere de mărfuri – 4941 cod CAEN;

Alte activități de servicii privind tehnologia informației – 6209 cod CAEN;

Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe – 6311 cod CAEN;

Activități ale portalurilor web – 6312 cod CAEN;

Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea – 7112 cod CAEN;

Activități de testări și analize tehnice – 7120 cod CAEN;

Activități de întreținere și peisagistică – 8130 cod CAEN.