Deciziile nr. 19 – nr. 26 ale Consiliului de Administrație din 18 – 19.10.2022

Ca informații de interes public, deciziile C.A. – Uzina Termoelectrică Production Giurgiu S.A. nr. 19, nr. 20, nr. 21, nr. 22, nr. 23, nr. 24, nr. 25 din 18.10.2022 și nr. 26 din data de 19.10.2022 pot fi descărcate și vizualizate folosind link-urile de mai jos.