Deciziile nr. 1 – nr. 4 ale Consiliului de Administrație din Ianuarie – Februarie 2022

Ca informații de interes public, deciziile C.A. – Uzina Termoelectrică Production Giurgiu S.A. nr. 1 și nr. 2 din data de 12.01.2022 și nr. 3 din data de 02.02..2022 și nr. 4 din 15.02.2022 pot fi descărcate și vizualizate folosind link-ul de mai jos.