Hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor nr. 1 – 6 din anul 2022

Ca informații de interes public, hotărârile A.G.A. – Uzina Termoelectrică Production Giurgiu S.A.

  • nr. 1 din 11.01.2022
  • nr. 2 din 11.01.2022
  • nr. 3 din 15.02.2022
  • nr. 4 din 04.03.2022
  • nr. 5 din 04.03.2022
  • nr. 6 din 04.03.2022

pot fi descărcate și vizualizate folosind link-ul de mai jos.