Deciziile nr. 10 – nr. 13 ale Consiliului de Administrație din 27 – 30.06.2022

Ca informații de interes public, deciziile C.A. – Uzina Termoelectrică Production Giurgiu S.A. nr. 10, nr. 11, nr. 12 din data de 27.06.2022 și nr. 13 din data de 30.06.2022 pot fi descărcate și vizualizate folosind link-urile de mai jos.