ANUNȚ PUBLIC

Anunț privind decizia etapei de încadrare

UZINA TERMOELECTRICĂ PRODUCTION GIURGIU S.A. cu sediul în municipiul Giurgiu, strada Gloriei, nr.5, județul Giurgiu, titulară a proiectului ,,Amplasare centrală termică containerizată 3×123 kW’’, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,Amplasare centrală termică containerizată 3×123 kW’ propus a fi amplasat în municipiul Giurgiu, șos Sloboziei, nr.194, jud.Giurgiu.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din mun. Giurgiu, șos. București, bl.111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-14.00 și vineri între orele 9.00-12.00, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmgr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Giurgiu.