Hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor pentru anul 2024

Ca informații de interes public, hotărârile A.G.A. – Uzina Termoelectrică Production Giurgiu S.A. pot fi descărcate și vizualizate folosind link-urile de mai jos. Această listă va fi actualizată de îndată ce documentele devin disponibile.